Dokumente
856, 15.3.2024, Vendim për certifikimin e Organizatave Studentore, për pjesëmarrje në zgjedhjet studentore 2024
Publikuar me: 19/03/2024 Shkarko
857, 18.3.2024, Vendim për rregullat e fushatës zgjedhore për Organizatat Studentore të Certifikuara, si dhe veprimet e ndaluara përgjatë heshtjes zgjedhore
Publikuar me: 19/03/2024 Shkarko
753, 7.3.2024, RREGULLORJA PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA''
Publikuar me: 13/03/2024 Shkarko
NJOFTIM PËR ZGJEDHJET STUDENTORE
Publikuar me: 12/03/2024 Shkarko
754, 7.3.2024, Rregullorja për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe joakademik në nivel të përfaqësimit në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 12/03/2024 Shkarko
777, 8.3.2024, Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjet e përgjithshme në nivel të përfaqësimit të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 12/03/2024 Shkarko
796, 11.3.2024, Dinamika për zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 12/03/2024 Shkarko
797, 11.3.2024, Dinamika e procesit zgjedhor për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin 2024
Publikuar me: 12/03/2024 Shkarko