Dokumente
MANUALI MBI PËRDORIMIN E SISTEMIT PËR VOTIMIN ONLINE
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
1-55, 12.5.2022, RREGULLORE PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UP-SË
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
1-93, 17.5.2022, Dinamika e procesit zgjedhor për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin 2022
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
1-94, 17.5.2022, KOMISIONI QENDROR ZGJEDHOR I UP-së, NJOFTIM PËR ZGJEDHJET STUDENTORE 2022
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
1-95, 17.5.2022, Vendim për emërimin e Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ-UP) për organizimin e zgjedhjeve studentore në nivel të përfaqësimit në Parlamentin Studentor
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
1-96, 17.5.2022, Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Këshilla të studentëve dhe Parlament të Studentëve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko