Njoftim për mbrojte të punimit të doktoratës të kandidates Serafina Lajçi

04 Mars 2024
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Serafina Lajçi, me datën 15. 03. 2024 (e premte), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Poema romantike arbëreshe (De Ra, Santori, Dara, Skiroi)”.

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës ështëprof. dr. Sali Bashota.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit: 

 

1. Prof. dr. Osman Gashi, kryetar, 

2. Prof. asoc. dr. Anton Berishaj, anëtar, dhe 

3. Prof. dr. Lili Sula, anëtare. 

 

Prishtinë, 04. 03. 2024