Njoftim për mbrojte të punimit të doktoratës të kandidates Adelajda Baftiu

17 Janar 2024
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Adelajda Baftiu, me datën 24. 01. 2024 (e mërkurë), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Korpusi i folur i shqipes në Kosovë ”.

Mentorë të kandidates dhe punimit të doktoratës janë prof. dr. Bardh Rugova dhe Prof. dr. Arsim Ejupi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Rrahman Paçarzi, kryetar,

2. Prof. dr. Shkumbin Munishi, anëtar, dhe

3. Prof. dr. Aljula Jubani, anëtare.

 

Prishtinë, 16. 01. 2024