Njoftim për mbrojte të punimit të doktoratës të kandidates Saranda Buzhala

09 Nëntor 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Saranda Buzhala, me datën 21. 11. 2023 (e martë), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Miti si strukturë semantike dhe strategji retorike në letërsinë shqipe mes dy luftërave botërore”.

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. asoc. dr. Anton Berishaj.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Nysret Krasniqi, kryetar,

2. Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri- Frangu, anëtare, dhe

3. Prof. dr. Dhurata Shehri, anëtare.