Njoftim për mbrojte të punimit të doktoratës të kandidates Vjona Sylejmani Shabani

08 Nëntor 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Vjona Sylejmani Shabani, me datën 17. 11. 2023 (e premte), ora 9:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “ Poezia e Ezra Poundit”.

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Muhamet Hamiti.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

1. Prof. dr. Lindita Tahiri, kryetare,
2. Prof. dr. Osman Gashi, anëtar, dhe
3. Prof. dr. Dhurata Shehri, anëtare.

 

Prishtinë, 08. 11. 2023