Njoftim për mbrojtjen publike të tezës së disertacionit të kadidates Ma.sc. Elmedina Nikoceviq-Kurti

19 Shtator 2022
SHARE

Njoftim për mbrojtjen publike të tezës së disertacionit të kadidates Ma.sc. Elmedina Nikoceviq-Kurti

Ma.sc. Elmedina Nikoceviq-Kurti, kandidate për doktoraturë, me datë 29.9.2022 duke filluar nga ora 10:00, mbron temën e disertacionit me titull: “Ndikimi i mentorimit gjatë praktikës shkollore në vetëefikasitetin e studentëve për mësimdhënie”, para komisionit shkencor në përbërje:

1. Prof. Dr. Naser Zabeli, (Kryetar) Fakulteti i Edukimit-UP

2. Prof. Dr. Aliriza Arenliu (Anëtar) Fakulteti Filozofik- UP

3. Prof. Dr. Janez Krek (Anëtar i jashtëm)- Fakulteti i Edukimit-Universiteti i Lublanës, Republika e Sllovenisë.

Mentor i kandidates

Prof. Asoc. Dr. Blerim Saqipi