Elmedina Nikoçeviq - Kurti

Elmedina Nikoçeviq - Kurti

Zyrtare në qendrën për Zhvillim të Karrierës

Nr.kontaktues:

+383 38 248 925 / 926