Shkumbin Tafilaj

Shkumbin Tafilaj

Zyrtar në qendrën për Zhvillim të Karrierës

Nr.kontaktues:

+383 38 248 925 / 926