Fidan Hamiti

Fidan Hamiti

Drejtor i zyrës së personelit

Nr.kontaktues:

+383 38 247 080 ext.123