Prof. Ass. Dr. Njomza Llullaku

Prof. Ass. Dr. Njomza Llullaku

Prorektore për Akreditim, Cilësi të Mësimit dhe Çështje të Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 244 183