Rezultatet e zgjedhjeve të personelit jo-akademik për përfaqësim në Senatin e UP-së - Maj 2022​​​​​​​

25 Maj 2022
SHARE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka pranuar raportet e KZF-ve dhe KZAQ-së lidhur me votimin e mbajtur më 24.5.2022 dhe pas verifikimit të votave të numëruara, shpall këto rezultate si në këtë tabelë.

 

Kandidatët e pakënaqur me rezultatet e zgjedhjeve, mund t'i parashtrojnë ankesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve brenda dy (2) ditëve të punës, respektivisht deri më 26.5.2022.