Njoftim për mbrojtjen publike të tezës së disertacionit të kadidates MA Manjola Lubishtani

25 Nëntor 2022
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Manjola Lubishtani, me datën 02. 12. 2022 (e premte), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Markerët organizues në tipa të ndryshëm të tekstit në gjuhën shqipe”. Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Bardh Rugova.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:
1. Prof. dr. Rrahman Paçarizi, kryetar,
2. Prof. asoc. dr. Sindorela Doli, anëtare, dhe
3. Prof. asoc. dr. Linda Mëniku, anëtare.

Prishtinë, 21.11. 2022