Njoftim për mbrojtjen publike të tezës së disertacionit të kandidates Ma.sc. Mimoza Kamberi

07 Shtator 2022
SHARE

Njoftim për mbrojtjen publike të tezës së disertacionit të kandidates Ma.sc. Mimoza Kamberi

Ma.sc. Mimoza Kamberi, kandidate për doktoraturë, mbron temën e disertacionit me titull: “Ndikimi i motivimit në arritjet akademike përmes strategjive të të mësuarit dhe konsumimit akademik”, para komisionit shkencor në përbërje:

  1. Prof. Ass. Dr. Ganimete Kulinxha, (kryetare) Fakulteti i Edukimit-UP
  2. Prof. Asoc. Dr. Dashamir Bërxulli, (anëtar) Fakulteti Filozofik- UP
  3. Prof. Dr. Bardhyl Musai (anëtar i jashtëm) - Fakulteti i Shkencave Sociale-Universiteti i Tiranës, Republika e Shqipërisë.

Mentore: Prof. Ass. Teuta Danuza