Prof. asoc. dr. Avni Hajdari

Prof. asoc. dr. Avni Hajdari

Koordinator në Zyrën për Shkencë dhe Kërkime të Sponsorizuara

Nr.kontaktues:

+383 38 247 069; 247 071/075,