Prof. asoc. dr. Pranvera  Breznica Selmani

Prof. asoc. dr. Pranvera Breznica Selmani

Prorektore për zhvillim, buxhet, financa dhe bashkëpunim me sektorin privat 

Nr.kontaktues:

+383 38 244 183