Prof. dr. Sefer Avdiaj

Prof. dr. Sefer Avdiaj

Prorektor për kërkime, projekte, inovacion dhe informacion 

Nr.kontaktues:

+383 38 244 186