Përparim Shurdhiqi

Përparim Shurdhiqi

Zyrtar përgjegjës në Zyrën e Prokurimit

Nr.kontaktues:

+383 38 247 069; 247 071/075,