Njoftim

13 Prill 2021
SHARE

Senati i UP-së në mbledhjen e mbajtur më 12.04.2021, miratoj rekomandimin-udhëzuesin lidhur me mënyrën e organizimit të përsëritjes së provimit testues për kandidatët e doktoratës në Fakultetin e Mjekësisë dhe në Fakultetin Ekonomik. Përsëritja e testit do të bëhet më 22.04.2021 në orën 15. Për detaje shih rekomandimin këtu.