Mbajtja e punëtorisë (workshop) në FIEK për trajnimin e stafit dhe studentët e UP-së në kuadër të projektit INTERBA mbështetur nga programi Erasmus+ - Monitoruar nga partnerët e EU-së EN

08 Janar 2023
SHARE

Në kuadër të projektit “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans (INTERBA)”, i mbështetur nga Erasmus+, me datat 12 dhe 29 dhjetor 2022, janë mbajtur trajnime në FIEK për stafin akademik, administrativ dhe studentët e Universitetit të Prishtinës, për fushat:

• Tema: Metodologjia e Hulumtimeve, Shkrimi Akademik dhe Prezantimi i Rezultateve: Shkenca Sociale dhe Humanistike (Research Methodology, Scientific Writing and Result Presentation: Humanities and Social Sciences” (Delivered by the Dzemal Bijedic University of Mostar)). Trainers/Working group: Prof. Ass. Dr. Hena Maloku, Prof. Ass. Dr. Zana Limani Fazliu and Prof. Ass. Dr. Dhurate Hyseni.

dhe

• Tema: Qeverisja e TI-së për Universitete (IT Governance for Higher Education Institutions (Delivered by the European University of Tirana (UET)). Trainers/Working group: Prof. Dr. Blerim Rexha and Prof. Dr Isak Shabani.