Publishing in, Reviewing for, and Getting the Most from High-Impact Scientific Journals

Të nderuar studentë të doktoratit dhe staf akademik i interesuar,

Ftoheni që të Marten me 17 Korrik, në ora 10:00, në ndërtesën e Rektoratit, salla e Senatit, të merrni
pjesë në ligjeratën me titull “Publishing in, Reviewing for, and Getting the Most from High-Impact
Scientific Journals”.

Ligjerata mbahet nga Prof Shane Desselle nga SHBA (Editor in Chief, RSAP), me rastin e vizitës së Prof
Desselle si Fulbright Specialist, nga Ambasada Amerikane. Kjo ligjeratë ka për qëllim mbështetjen e
studentëve të doktoratit dhe stafit të UP-së në procesin e publikimeve, proces ky i rëndësishëm për stafin
akademik si dhe gjatë vlerësimit të doktorateve.