Konkurse & Shpallje

Tipi Emërtimi Viti
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP ''Hasan Prishtina'' për vitin akademik 2019-2020 11/07/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - bachelor në vitin akademik 2019 - 2020 04/07/2019
Njoftim për anulimin e konkursit me nr. prot. 718, dt. 20.3.2019 01/07/2019
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej; 03. 06. 2019 deri më 29. 11. 2019 15/05/2019
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit, për vende të lira pune në Administratën e UP-së 10/04/2019
Konkurs për vende të lira pune të përherëshme (pozita të karrierës) në Administratën e UP-së 20/03/2019
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2019 11/03/2019
Incubation Manager Job Vacancy 28/02/2019
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së ''Hasan Prishtina'' për semestrin veror të vitit akademik 2018-2019 23/01/2019
Fleteparaqitje për bursë Universitare 22/11/2018
Njoftim për aplikim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e UP-së ''Hasan Prishtina'' 19/11/2018
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018-2019 për studentët e UP-së ''Hasan Prishtina'' 19/11/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së 16/11/2018
Konkurs intern për angazhimin e personelit akademik të angazhuar për mësimdhënie në programin e AKM-së 25/10/2018
Konkur plotësues - Afati i Dytë (ll-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet master në tetë (8) njësi akademike 25/10/2018
Plotësim-Korrigjim i Konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm për F. Mjekësisë 20/10/2018

Prev 1 2 3 4 5 Next