Konkurse & Shpallje

Tipi Emërtimi Viti
Fleteparaqitje për bursë Universitare 22/11/2018
Njoftim për aplikim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e UP-së ''Hasan Prishtina'' 19/11/2018
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018-2019 për studentët e UP-së ''Hasan Prishtina'' 19/11/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së 16/11/2018
Konkurs intern për angazhimin e personelit akademik të angazhuar për mësimdhënie në programin e AKM-së 25/10/2018
Konkur plotësues - Afati i Dytë (ll-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet master në tetë (8) njësi akademike 25/10/2018
Plotësim-Korrigjim i Konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm për F. Mjekësisë 20/10/2018
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2018-2019 18/10/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP 17/10/2018
Plotësim-Korrigjim i Konkursit për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit të UP-së 09/10/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP 08/10/2018
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2018-2019 24/09/2018
KONKURS PLOTËSUSES- AFATI I DYTË (ll-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore bachelor në vitin akademik 2018-2019 12/09/2018
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitat zyrtar për lektorim dhe zyrtar ligjor 06/09/2018
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për emërim në Shërbim Civil 29/08/2018
Plotësim-Korrigjim Konkursi për bashkëpunëtor të jashtëm në Fakultetin e Arteve 27/07/2018

Prev 1 2 3 4 Next