Konkurse & Shpallje

Tipi Emërtimi Viti
Konkurs plotësues, për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2019-2020 02/10/2019
Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit deri më, 6.10.2019 30/09/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2019 - 2020 20/09/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2019 - 2020 20/09/2019
Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i dytë i konkursit pr pranimin e studentëve në studimet themeleore-bachelor në vitin akademik 2019- 13/09/2019
Konkurs për vende të lira pune të përhershme (pozita të karrierës) në Administratën e UP-së 09.09.2019 09/09/2019
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP ''Hasan Prishtina'' për vitin akademik 2019-2020 11/07/2019
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - bachelor në vitin akademik 2019 - 2020 04/07/2019
Njoftim për anulimin e konkursit me nr. prot. 718, dt. 20.3.2019 01/07/2019
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej; 03. 06. 2019 deri më 29. 11. 2019 15/05/2019
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit, për vende të lira pune në Administratën e UP-së 10/04/2019
Konkurs për vende të lira pune të përherëshme (pozita të karrierës) në Administratën e UP-së 20/03/2019
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2019 11/03/2019
Incubation Manager Job Vacancy 28/02/2019
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së ''Hasan Prishtina'' për semestrin veror të vitit akademik 2018-2019 23/01/2019
Fleteparaqitje për bursë Universitare 22/11/2018

Prev 1 2 3 4 5 Next