Verifikimi i dokumenteve

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë bën verifikimin e autenticitetit të dokumenteve (diploma, vërtetim për statusin e studentit dhe transkriptë të notave) të studentëve me kërkesë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Verifikimi bëhet në bashkëpunim me njësitë akademike dhe Zyrën e Diplomave.
ZMJ-ja informon dhe këshillon studentët, të cilët janë të interesuar të studiojnë jashtë vendit me vetëfinancim.
Lëshon vërtetime për lejimin e studimeve të mëtutjeshme, i cili kërkohet nga universitetet austriake.
Gjeni në vijim dokumentet, të cilat janë të nevojshme gjatë fazës së aplikimit në universitetet austriake për nivelin e studimeve bachelor dhe master.

 

Dokumentet Bachelor
Publikuar me: 02/06/2021 Shkarko
Dokumentet Master
Publikuar me: 02/06/2021 Shkarko