Vendimi për lirimin e studentëve nga pagesa e semestrave

07 Mars 2021
SHARE

Të dashur studentë,

Komisioni për lirim të studentëve nga pagesa e semestrave, për vitin akademik 2020/21, ka marrë Vendimin për lirim, të cilin e gjeni duke klikuar KËTU.

Këshillë juridike: Studentët e pakënaqur me vendimin, mund të bëjnë ankesë pranë të njëjtit komision, në ndërtesën e Rektoratit, zyra numër 19,  me datë 8 dhe 9 mars 2021.  

Suksese!