Departamenti i Drejtesisë së Universitetit të  Stokholmit pret mbi 30 Profesorë të Lartë në fusha të ndryshme të Shkencave Juridike - Data e mbylljes: 25 gusht 2018

Departamenti i Drejtesisë së Universitetit të  Stokholmit pret mbi 30 Profesorë të Lartë në fusha të ndryshme të Shkencave Juridike, si Jurisprudenca, Ligji i Punës, Ligji i Shoqërimit, E Drejta Evropiane, E Drejta e Familjes, E Drejta Financiare, Ligji për të Drejtat e Njeriut, E Drejta e Pronës, E Drejta Publike, Ligji i Arbitrazhit, Historia Juridike, Ligji i TI-së dhe e Drejtës Penale. 

Për më shumë vizitoni linkun:  https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=5890&rmlang=UK