UP nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me MPMS-në dhe APRK-në për angazhimin e 200 studentëve në punë praktike
Në Rektoratin e Universiteti të Prishtinës “Hasan Prishtina” u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Universitetit të Prishtinës, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës, për angazhimin në punë praktike të 200 studentëve dhe të sapodiplomuarve të UP-së për një periudhë​ tre mujore.

Të pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit të Marrëveshjes nga radhët e qeverisë ishin: zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, z. Fatmir Limaj, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Skender Reçica dhe ministri i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë, z. Shyqiri Bytyqi, kurse nga UP-ja prezent ishin rektori i UP-së, prof. dr. Marjan Dema dhe bashkëpunëtorët e tij.

Rektori Dema në fjalën e tij hyrëse e cilësoi këtë Marrëveshje si mundësi shumë të mirë për zhvillimin profesional të studentëve të UP-së. Dema tha:
“Kjo është një mundësi e shkëlqyer për përgatitjen e studentëve, të cilët krahas dijeve teorike, do mund të bëhen pjesë e zhvillimit të Kosovës edhe përmes angazhimit në punë praktike dhe t’i përgjigjen kërkesave dhe nevojave të tregut të punës”.

Në fjalën e tij, zëvendëskryeministri Limaj përgëzoi Rektorin Dema për punën e gjertanishme dhe ftoi për bashkërendim të përpjekjeve për ngritjen e mëtejme të nivelit të studimeve në UP dhe në përgjithësi në arsimin e Kosovës. Z. Limaj tha që ai çmon shumë punën e UP-së, si në të kaluarën, por edhe tash, duke potencuar se sfidat më e rëndë e Universitetit qëndron në përgatitjen e kuadrove për shtet ndërtimin e Kosovës.

Ndërsa, ministri Reçica u shpreh shumë i lumtur që bashkëpunimin e mirë me UP-në po e konkretizojnë me nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje. Ai potencoi që “në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Agjencinë e Punësimit dhe Qendrat e Aftësimit Profesional, studentëve që kanë përfituar nga kjo Marrëveshje do ju ofrohet një mundësi e mirë që të demonstrojnë edhe në praktikë pjesën teorike të mësuar gjatë studimeve”. Ai sigurojë që “bashkëpunimi ynë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, jo vetëm si një premtim, por edhe në projekte konkrete”.

Ne anën tjetër, ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, z. Shyqiri Bytyqi premtoi se në të ardhmen e afërt një marrëveshje e tillë me UP-në do të nënshkruhet edhe nga MASHT-i dhe në këtë mënyrë ata do të vazhdojnë të mbështesin studentët në fitimin e njohurive praktike.

Sipas kësaj Marrëveshjeje, studentëve dhe të sapo diplomuarve te UP-se do ju ofrohet mundësia që të realizojnë praktikën në institucione publike, ndërmarrje publike dhe private si dhe në OJQ.