Erasmus+ në "JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES”, Finlandë
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në "JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES”, Finlandë

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa për semestrin veror në "JAMK University of Applied Sciences", Finlandë në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e studentëve për studime Master(një semestër);
 • Shkëmbimin e stafit akademik.
 • Master, studentët duhet të jenë të regjistruar në studimet Master në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, në programe të ngjashme për të cilat aplikoni. Të drejtë aplikimi kanë studentët të cilët kanë të përfunduar të paktën një semestër në Fakultetin e Edukimit.

Për programet e studimit dhe kurset të ofruara në "JAMK University of Applied Sciences", Finlandë, ju lutem vizitoni uebfaqet zyrtare, si më poshtë: https://www.jamk.fi/en/jamk-information/international/for-incoming-exchange-and-double-degree-students/study-programmes-and-courses-offered-for-exchange-and-double-degree-students/


Fushat e mobilitetit janë:

 • Arsimi Profesional i Mësimdhënësve të Fakultetit të Edukimit për studentët (niveli Master)
 • Shkëmbim Stafi akademik
   

Bursat përfshijnë: 

 • Kompensimin mujor 850 EUR në muaj për studentët;
 • Kompensimin 140 EUR në ditë për stafin;
 • Kostot e udhëtimit deri në 275 EUR;

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus +janë të liruar nga pagesa për shkollim në universitetin pritës. Studentët duhet të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës, pra në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.
 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët për nivelin Master:

 • Vërtetim studenti (i lëshuar nga fakulteti juaj në gjuhën angleze apo gjermane të përkthyer nga ndonjë përkthyes i licencuar) që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik)
 • Certifikata e notave/Transkripta
 • Certifikata e gjuhës angleze (Niveli minimal i gjuhës angleze apo gjermane B2)
 • CV (në gjuhën angleze)
 • Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
 • Kopje e Pasaportës

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik:

 • CV (në gjuhën angleze);
  Planin për mësimdhënie  (Plani për mësimdhënie për stafin akademik është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit: (shkarko këtu);
 • Kopje e Pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Letërnjoftimit;
 • Certifikata e gjuhës së huaj (Niveli minimal i gjuhës angleze apo gjermaneB2);

Afati për aplikim përsemestrin verorështë deri më: 27 tetor 2017

Dokumentet me titull "JAMK University of Applied Sciences"duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected], [email protected],

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.