Erasmus + në  Polytechnic of Porto, Portugali
Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ hap thirrjen për aplikim për trajnim të stafit në Polytechnic of Porto, Portugali në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbimin e stafit  për trajnim (5+2 ditë).

Bursa përfshinë:

 • Kompensimin 120 EUR në ditë;
 • Kostot e udhëtimit deri në 275 EUR.

Fushat e mobilitetit:

 • Business  Administration;
 • Health;
 • Education;
 • Library Studies.

Kohëzgjatja e mobilitetit:

 • 7 ditë (5+2)

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV (në gjuhën angleze)
 • Kopje e Pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Letërnjoftimit
 • Kontrata e punës
 • Certifikata e gjuhës angleze (minimumi niveli B2).

Afati për aplikim është deri më: 6 tetor 2017

Dokumentet me titull " Polytechnic of Porto" duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected] , [email protected] .

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të lidhura në një dokument, në pdf.

Për më shumë informata mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë