Program i bursave për studentë

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), me qendër në Osnabrück, mban një program bursash me 19 vende  në Evropën Qendrore dhe Lindore. Qëllimi i programit është të sigurojë të diplomuarve në universitet një kualifikim të mëtejshëm profesional për të zgjidhur detyrat në mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e natyrës në vendet e tyre përkatëse.

Për informata të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni DBU ([email protected]) ose koordinatorët shqiptarë [email protected] dhe Olivia Jorgji [email protected].