E-VOTIMI STUDENTOR: NUMRI I STUDENTËVE QË KANË USHTRUAR TË DREJTËN E VOTËS

PËRDITËSIM:

KQZ UP ju informon që deri në ora 17:00 të drejtën e votës përmes votimit elektronik e kanë ushtruar 11304 studentë, ose 40.72% i numrit të përgjithshëm të studentëve me të drejtë vote.

KQZ UP do të informojë në vazhdimësi për numrin e pjesëmarrjes së studentëve përmes votimit elektronik.

_____________

KQZ UP ju informon që deri në ora 15:00 të drejtën e votës përmes votimit elektronik e kanë ushtruar 9300 studentë, ose 33.30% i numrit të përgjithshëm të studentëve me të drejtë vote.

KQZ UP do të informojë në vazhdimësi për numrin e pjesëmarrjes së studentëve përmes votimit elektronik.

_____________

KQZ UP ju informon që deri në ora 13:00 të drejtën e votës përmes votimit elektronik e kanë ushtruar 6416 studentë, ose 22.8% i numrit të përgjithshëm të studentëve me të drejtë vote.

KQZ UP do të informojë në vazhdimësi për numrin e pjesëmarrjes së studentëve përmes votimit elektronik.

Me respekt,
KQZ UP