UP-ja do të ndajë bursa për studentët e nivelit master dhe të doktoratës – Apliko tani!

30 Maj 2024
SHARE

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 23.5.2024, mori vendim të shpallë konkurs për ndarjen e bursave universitare për studentët e studimeve master dhe të doktoratës për vitin akademik 2023/24.

Bursat ndahen për rezultatet e arritura gjatë vitit akademik dhe paraqesin një lehtësi shtesë për studentët tanë, duke synuar njëherësh stimulimin e kërkimit shkencor, ndërtimin e kapaciteteve kërkimore për të ardhmen, si dhe motivimin e tyre.

Për kriteret e konkursit dhe mënyrën e aplikimit, ju lutëm të klikoni konkurset më poshtë: