Bursa studimi të ofruara nga Qeveria 🇮🇹

21 Maj 2024
SHARE

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI) ofron bursa studimi për studentët e huaj dhe italianë me banim jashtë vendit (IRE) për Vitin Akademik 2024-2025, me qëllim nxitjen e bashkëpunimit në fushën kulturore, shkencore dhe teknologjike, projeksionin e sistemit ekonomik të Italisë në botë dhe përhapjen e njohurive të gjuhës dhe kulturës italiane (Ref. Ligji 288/55 dhe ndryshimet dhe modifikimet e mëvonshme).

Bursa mbulon vetëm ndjekjen e studimeve në territorin italian.

Thirrja dhe lista e Shteteve përfituese (përfshirë Kosovën) gjenden në faqen e mëposhtme: https://studyinitaly.esteri.it/ListaBandi.

Kandidatët mund të aplikojnë vetëm përmes portalit “Study in Italy”.

Aplikimet online duhet të mbërrijnë patjetër, me 14 qershor 2024, brenda orës 14:00 (me orën italiane).

https://ambpristina.esteri.it/sq/news/dall_ambasciata/2024/05/grants-for-foreign-and-italian-citizens-living-abroad-awarded-by-the-italian-government/