University Support Grants Program 2023/2024

27 Shtator 2023
SHARE

Kosovo United States Alumni (KUSA) hap së shpejti thirrjen për aplikim për Programin e Granteve për mbështetje të Universiteteve 2023/2024 të financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ky program vjetor i granteve synon të ndihmojë Institucionet e Arsimimit të Lartë (IAL) dhe OJQ-të të lidhura me arsimin në Kosovë për të zhvilluar dhe përmirësuar sektorin e arsimit të lartë. Këtë vit, KUSA do të ofrojë një fond prej $270,000 për projekte inovative që synojnë të përshtaten me nevojat e aktualizuara të tregut të punës dhe të ndikojnë pozitivisht në arsimin e lartë në Kosovë.

 

Për informacione më të detajuara lidhur me grantin e "University Support Grants Program 2023/2024" dhe periudhën e aplikimit, gjeni kontaktin e bashkangjitur të [email protected] .