ERASMUS+ NË TURQI, NË CANKIRI KARATEKINUNIVERSITY

03 Shkurt 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës hap thirrjen për aplikim për stafin akademik për semestrin veror 2022/2023, për mobilitete në Universitetin e Cankiri Karatekin University, Turqi, në kuadër të programit Erasmus +.

Të drejtë aplikimi kanë stafi akademik nga të gjitha fushat e studimit që ofrohen në Universiteti CankiriKaratekin.

Për më shumë informacione vizitoni ueb faqen e Universitetit në fjalë: https://www.karatekin.edu.tr  (Turkish) https://international.karatekin.edu.tr/en  (English)https://international.karatekin.edu.tr/ar  (Arabic)

Për aplikim oniline kilikoni në: CAKU ONLINE SYSTEM:

http://onkayit.karatekin.edu.tr/erasmus_personal

Vlera e kompozimit për staf është:

- 140 euro dita (5 ditë);

- Shpenzimet e udhëtimit deri në 275€.

Për më shumë informata për mundësitë që ne ofrojmë, vizitoni ueb faqen: www.uni-pr.edu

Date e fundit për aplikim është 20 shkurt 2023. Aplikimi bëhet direkt në Universitetin e Cankiri Karatekin University.