Thirrje për grante të vogla nga HERAS Plus

05 Prill 2022
SHARE

Projekti HERAS Plus ka hapur thirrje për grante të vogla (1,500 EUR) në fushën e ‘Shkencave të aplikuara’, në të cilën mund të aplikojnë stafi, studentët dhe OJQ-të.

Thirrja është e hapur deri me 01.05.2022.

Natyra e aktiviteteve që konsiderohen në këtë thirrje është e një fushë veprimtarie mjaftë të gjerë. Në vijim është linku i thirrjes, ku mund të gjeni edhe ‘Udhëzimet’ dhe ‘Formën e aplikimit’: https://www.heraskosovo.org/seed-funding-in-applied-science/?fbclid=IwAR2eCOs89cg0k_u0l-MCdgyXXoXf_zVBqYIxwHvKJIP4NExicxEIcHEu7Rw