Thirrje e hapur për aplikime nga Partnerships for Enhanced Engagement in Research - PEER

24 Shtator 2021
SHARE

Programi “Partneritetet për Angazhim të Zgjeruar në Kërkim -PEER” ka publikuar së fundmi thirrjen për propozime, e cila synon të mbështesë projektet kërkimore që fokusohen në ndikimet e COVID-19 dhe zgjidhjet e mundshme që mund të dalin nga kjo pandemi.

Projektet do të zgjidhen në përmes “peer review” dhe do të marrin çmime njëvjeçare me vlerë deri në 70,000 dollarë. Përveç kësaj, ata do të përfitojnë edhe nga trajnimet dhe udhëzimet e personalizuara nga Qendra e Asistencës Teknike Kërkimore të USAID-it për zhvillimin e planeve provë-veprim (evidence-to-action) dhe produkteve të komunikimit.

Kjo mundësi financimi nga PEER synon të mbështesë projektet kërkimore të udhëhequra në vend që:

1. Ndihmojnë në të kuptuarit tonë se si goditjet e tilla si COVID-19 ndikojnë në sektorët kryesorë në vendet në zhvillim dhe,

2. Qasjet e testimit për të ndihmuar komunitetet dhe sektorët t'i përgjigjen dhe zbusin efektet e COVID-19 ose të goditjeve të ngjashme në të ardhmen.

Detajet dhe informatat për të aplikuar për këtë mundësi i gjeni në http://www.nationalacademies.org/peer

Për paqartësitë eventuale që mund t’i keni, luteni të kontaktoni me stafin përgjegjës të programit në: [email protected]