Thirrje për Bournemouth University - UK

21 Dhjetor 2020
SHARE

Bournemouth University në Mbretërinë e Bashkuar, ofron pesëdhjete (50) vende për studentët e Universitetit të Prishtinës, për mobilitet online në kuadër të programit Ersmus+.

Për më shumë informacione shihni dokumentin e bashkëlidhur.
Virtual Learning Pods University of Pristina

Data e fundit për aplikim 17 Janar 2021!