Studentët e UP-së vizituan Administratën Tatimore të Kosovës

04 Maj 2023
SHARE

Një grup studentësh, të udhëhequr nga Ass. Sihana Hoxha nga Fakulteti Ekonomik, zhvilluan një vizitë në Administratën Tatimore të Kosovës, ku u takuan me zv.drejtorin e ATK-së, z. Sami Salihu. Studentët u informuan nga afër me punën në Administratën Tatimore të Kosovës dhe ndoqën direkt një sesion informues mbi kulturën organizative, të arriturat dhe sfidat e ATK-së.

Studentët e vitit të dytë dhe të tretë, që vijojnë ushtrimet në lëndën Financa Publike në Fakultetin Ekonomik, zhvilluan vizitë edhe në departamentet e tjera brenda ATK-së, në të cilat u diskutuan çështje me rëndësi rreth praktikës tatimore në Kosovë. Nga studentët pjesëmarrës u parashtruan pyetje të ndryshme në lidhje me punën dhe planet e ardhshme të AdministratësTatimore të Kosovës.

Interesimi ishte i nivelit të lartë, ndërsa mbështetja e dhënë nga institucioni i ATK-së, përmes përfaqësuesve të saj, u vlerësua të ishte adekuate nga pjesëmarrësit.

Ky aktivitet tradicional, i cili është pjesë e kalendarit vjetor “Vizitë në institucione dhe organizata”, u organizua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës, në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës.