U mbajt dita informuese për projektin "INTERBA"

30 Tetor 2023
SHARE

Mbahet një ditë informimi për projektin “Embedding Approaches and Structures to Forster Internationalization at Balkans Western" (INTERBA), i mbështetur nga programi Erasmus + në Bashkimin Evropian.

Takimin e filloi menaxhmenti i UP-së, konkretisht rektori Qerim Qerimi, i cili vlerësoi rolin e projektit në ndërkombëtarizim. Rektori Qerimi theksoi prioritetin e menaxhmentit të UP-së dhe 14 njësive akademike drejt ndërkombëtarizimit. Më tej, rektori vuri në dukje se projekti përfshin një sërë organizatash dhe institucionesh të arsimit të lartë, përfshirë ato nga Italia, Gjermania dhe Anglia, si dhe koordinatorin e këtij projekti, Universitetin e Tiranës, duke i falënderuar për kontributin e dhënë në këtë projekt.

Prorektorja Basha-Jakupi theksoi ndikimin e këtij projekti në strategjinë e UP-së drejt ndërkombëtarizimit dhe praktikave drejt ndërkombëtarizimit. Prorektorja nënvizoi financimin e projektit përmes Erasmus+, duke ofruar një mjedis të pasur akademik.

Profesor Fatmir Memaj, nga universiteti koordinator i projektit, Universiteti i Tiranës, theksoi ndikimet dhe sfidat e projektit. Prof. Memaj vlerësoi edhe kontributin e projektit në lidhjen e universiteteve në aplikime dhe projekte të tjera, duke sjellë mundësinë e lidhjes me bizneset dhe studentët e universiteteve partnere të projektit.

Dekani Isak Shabani, koordinator lokal i projektit në UP, prezantoi “Ndikimi dhe qëndrueshmëria e projektit INTERBA në Universitet të Prishtinës”.