Rektori Qerimi po merr pjesë në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare "Simpoziumi inovativ ekonomik"

26 Tetor 2023
SHARE

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës dhe Instituti i Teknologjisë dhe Biznesit, në Çeki, organizojnë konferencën e 8-të ndërkombëtare e cila titullohet "Pasojat ekonomike në një botë turbulente".

Në fjalën e tij hapëse në konferencë, rektori Qerim Qerimi theksoi rëndësinë e simpoziumit si një hap të rëndësishëm në kërkimin inovativ për të kuptuar dhe përballur sfidat që formojnë terrenin ekonomik. Për më tepër, rektori nënvizoi se tema e konferencës “Pasojat ekonomike në një botë turbulente", pasqyron realitetin me të cilin gjendet bota - një botë e përcaktuar nga ndërthurjet e ndërlikuara të tensioneve gjeopolitike, ndërprerjeve teknologjike, sfidat mjedisore dhe, më e dukshme, ndikimi i pandemisë globale që ka ndikuar në jetët ashtu edhe në ekonomi. 

Rekor Qerimi theksoi se ky simpozium nuk shërben vetëm si platformë për diskutimin e problemeve, por është edhe formë për të krijuar zgjidhje. Për më tepër, rektori vlerësoi se si simpoziumi mbledh së bashku ekonomistë, studiues, politikëbërës dhe liderë biznesi nga e gjithë bota, secili duke sjellë perspektiva dhe përvoja unike, për të ofruar një gamë përmes së cilës do të shqyrtohen dhe kuptohen pasojat komplekse ekonomike të botës turbulente.

Në përfundim, rektori Qerim Qerimi theksoi se simpoziumi ofron një mundësi për të u përfshirë në diskutime të thella, për të hyrë në fushën e ideve inovative dhe për të nxitur përpjekjet bashkëpunuese që synojnë gjetjen e zgjidhjeve me ndikim të qëndrueshëm. “Prezantimet, diskutimet dhe ndërveprimet e shpalosura gjatë gjithë konferencës premtojnë jo vetëm të thellojnë të kuptuarit tonë, por edhe të na frymëzojnë për nisma të guximshme dhe krijuese”, përfundoi rektori.