Mbahet mbledhja e Trupit Këshillëdhënës të Fakultetit të Mjekësisë

13 Tetor 2023
SHARE

Është mbajtur mbledhja e trupës këshillëdhënëse për Fakultetin e Mjekësisë.  Takimi e hapi menaxhmenti i UP-së, përkatësisht rektori Qerim Qerimi. Rektori nënvizoi rëndësinë kryesore të trupës tërësisht vullnetare dhe shprehu mirënjohjen ndaj anëtarëve të saj për kontributin e tyre të paçmuar. Për më tepër, Rektori hodhi dritë mbi rolin e tij kryesor në procesin e akreditimit të programeve.

Prorektorja Llullaku vuri një theks në përditësimet e kurrikulës, nxitjen e koordinimit të pandërprerë ndërmjet njësive akademike dhe shfrytëzimin e përfitimeve reciproke përmes TK-ve. Gjithashtu, prorektorja Llullaku theksoi platformën e ardhshme studentore që do të lehtësojë lidhjet mes studentëve dhe kompanive, duke premtuar një urë dinamike ndërmjet edukimit dhe industrisë.

Në fjalën e saj, dekanja Suzana Manxhuka- Kërliu u uroi mirëseardhjen anëtarëve të TK-së dhe shprehu vlerësimin e saj të sinqertë për kontributin e tyre. Dekanja nënvizoi rëndësinë e marrjes së komenteve për aspekte të ndryshme, duke përfshirë punën e fakultetit, programin mësimor dhe suksesin e të diplomuarve në fushën e kujdesit shëndetësor. Gjithashtu, dekanja vuri në pah sfidat e hasura gjatë procesit të akreditimit për programe si farmacia dhe fizioterapia.

Pleurat Sejdiu, i cili shërben si kryetar i TK-së në Fakultetin e Mjekësisë dhe përfaqëson Odën e Mjekëve, theksoi rëndësinë kritike të zbatimit të rekomandimeve të parashtruara nga trupa për të arritur rezultate optimale nga stafi i TK-së. Kryetari Sejdiu po ashtu theksoi nevojën urgjente për reforma në punën e tyre të përditshme dhe thellimin e lidhjeve me ministritë përkatëse, veçanërisht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe MASHTI, për të dhënë rezultatemë të mira.

Ndër të tjera, të pranishëm ishin prodekanët e Fakultetit të Mjekësisë, prof. Valon Krasniqi, prof. Fatos Sada dhe prof. Zana Sllamniku Dalipi, sekretari i këtij fakulteti, udhëheqësi i zyrës së zhvillimit akademik, Besnik Loxha, koordinator i zhvillimit akademik në Fakultetin e Mjekësisë, prof. Denis Raka dhe anëtarët e trupit këshillues. 

Prodekani për shëndetësi, prof. Fatos Sada theksoi shtimin e punës praktike që studentët të arrijnë rezultate më të mira.

Ndër çështjet e rëndësishme të trajtuara, prof. Blerim Kamberi, kryetar i Dhomës së Stomatologëve, vuri në dukje kërkesën në rritje për licenca pune në fushën e stomatologjisë. Prof. Kamberi nënvizoi se numri aktual i stomatologëve mbetet i pamjaftueshëm në krahasim me popullsinë, ku kërkohet një stomatolog për çdo 1170 banorë, sipas kritereve standarde.

Dr. Fehim Gashi, kryetar i Odës së Fizioterapeutëve, theksoi mungesën e kudarove dhe pengesat e hasura gjatë akreditimit të programit. Dr. Gashi theksoi gjithashtu odën si anëtare në Federatën Botërore të Fizioterapeutëve dhe potencialin për ndihmën e tyre në procesin e akreditimit, së bashku me nxitjen e një bashkëpunimi më të ngushtë me ODA-të si palë me interes.

Takimi më tej dëshmoi kontributet e drejtuesve të tjerë të odave dhe përfaqësuesve të spitaleve private.