Universiteti i Prishtinës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Drake në Iowa, Shtetet e Bashkuara

09 Tetor 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti Drake në Iowa, Shtetet e Bashkuara, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në njohjen e vlerës thelbësore të promovimit të bashkëpunimit edukativ, kulturor dhe kërkimor midis universiteteve.

Qëllimi kryesor i kësaj marrëveshjeje është të bëjë bashkëpunimin akademik më të lehtë në fusha të ndryshme, si reformimi i kurrikulës, projektet kërkimore, trajnimi, zgjerimi institucional dhe fusha të tjera me interes të përbashkët.

Të dy universitetet do të mund të marrin pjesë në një gamë të gjerë aktivitetesh bashkëpunuese. Kjo përfshin shkëmbimin e studentëve, stafit akademik dhe akademikëve në të gjitha nivelet e studimit (bachelor, master dhe doktoraturë), pritjen e anëtarëve të fakultetit për vizita të shkurtra, punën e përbashkët në projekte kërkimore, pjesëmarrjen e përbashkët në seminare dhe konferenca dhe përfshirjen në aktivitete të tjera.

Këtë marrëveshje e kanë nënshkruar rektori Qerim Qerimi i Universitetit të Prishtinës dhe presidenti Marty Martin i Universitetit Drake.

Përkushtimi i vazhdueshëm i Universitetit të Prishtinës për rritjen e rrjetit të tij akademik në mbarë botën dhe zhvillimin e bashkëpunimit me vendet e tjera, zyrtarizimi i këtij bashkëpunimi paraqet një pikë të rëndësishme në këtë aspekt.