Forcimi i partneritetit ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit Linnaeus të Suedisë

05 Tetor 2023
SHARE

Në përpjekje për të shkëmbyer një partneritet bashkëpunues me Universitetin e Prishtinës, Ann-Charlotte Larsson, prorektore për ndërkombëtarizim, inovacion dhe avancim shoqëror, së bashku me një delegacion nga Universiteti Linnaeus në Suedi, u prit në universitet nga rektori Qerim Qerimi, i shoqëruar nga prorektorja Basha-Jakupi dhe prorektorja Selmani Breznica.

Gjatë takimit, rektori Qerim Qerimi diskutoi mundësitë dhe strategjitë e ndryshme për të forcuar dhe zgjeruar partneritetin e universitetit me Universitetin Linnaeus.

Prorektorja Basha-Jakupi përcolli entuziazmin e saj për projektet e vazhdueshme që përfshijnë universitetet suedeze, përfshirë Universitetin Linnaeus. Prorektorja gjithashtu nënvizoi 14 njësitë akademike të Universitetit të Prishtinës, që përfshijnë fusha të ndryshme studimi, dhe theksoi statusin e tij si universiteti më i vjetër dhe më i madh në vend.

Prorektorja Breznica-Selmani vuri në dukje se ndërsa universiteti posedon potencialin, zellin dhe energjinë rinore, kërkon nevojën për udhëzime dhe drejtime të qarta në lidhje me këto fusha në zhvillim.

Prorektorja Ann-Charlotte Larsson theksoi fushat e mundshme të bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës, veçanërisht në një projekt specifik ku ata kërkojnë një partner për t'iu bashkuar një konsorciumi prej 12 universitetesh të projektit. Një pjesëmarrje e tillë do ta bënte aleancën të pranueshme për aplikim fondesh nga BE. Prorektorja theksoi jo vetëm aftësinë e të rinjve suedezë në anglisht, por edhe fokusin tematik të projektit, duke përfshirë çështjet sociale, edukimin e mësimdhënësve, artet, letërsinë dhe poezinë, të cilat të gjitha kontribuojnë në mirëqenien e përgjithshme.

Prorektorja Basha-Jakupi theksoi rëndësinë e vlerësimit se si t Prorektorja dy universitetet mund të përfitojnë reciprokisht nga ky bashkëpunim dhe çfarë mund të kontribuojë secili institucion në projekt. “Ky harmonizim i mirëqenies dhe edukimit paraqet një mundësi të rëndësishme”, vuri në pak prorektorja Basha-Jakupi.

Prorektorja Ann-Charlotte Larsson theksoi gjithashtu potencialin për bashkëpunim në projekte të tjera, të cilat mund të përfshijnë aplikime të përbashkëta për fondet e BE-së në avantazhin e të dy universiteteve.

Universiteti i Prishtinës mirëpret mundësitë për bashkëpunim me Universitetin Linnaeus, duke nxitur një frymë partneriteti dhe rritjeje ndërmjet dy institucioneve.