Mbahet mbledhja e Trupit Këshillëdhënës të Fakultetit të Arteve

03 Tetor 2023
SHARE

Është mbajtur mbledhja e trupës këshillëdhëse për Fakultetin e Arteve. Takimin e hapi menaxhmenti i UP-së, përkatësisht rektori Qerim Qerimi, i cili vlerësoi praninë dhe kontributin e anëtarëve të TK-së, i cili është tërësisht vullnetar. Rektori theksoi më tej mundësitë e hartimit dhe zbatimit të programeve të përshtatshme duke përfituar nga kompanitë pjesëmarrëse. Në fund, rektori vlerësoi mundësitë e përfshirjes së studentëve në praktikë dhe krijimit të mundësive për ta në fushën e Artit, Kulturës dhe Muzikës.

Prorektorja Llullaku theksoi nevojën e praktikave për studentët, reformimin e kurrikulës, e cila mund të arrihet me partneritetin e vazhdueshëm me TK-në.

Dekani i Fakultetit të Arteve, prof. Hazir Haziri i falënderoi për gatishmërinë për funksionalizimin e Trupit Këshillëdhënës të Fakultetit të Arteve. Dekani Haziri shpalosi të arriturat e fakultetit dhe planin strategjik që ata e kanë parasysh për të krijuar kushte shumë më të mira për mbarëvajtjen e mësimit për studentët e këtij fakulteti, edhe pse studentët e këtij fakulteti janë të shpërndarë në tri lokacione.

Ndër të tjera, ishin të pranishëm edhe prodekani i këtij fakulteti, profesorë dhe anëtarë të TK-së - nga fusha e artit dhe kulturës.

Dardan Selimaj, anëtar i TK-së dhe menaxher i Filarmonisë së Kosovës ka theksuar se në Filarmoninë e Kosovës shumica e të punësuarve janë studentë të Fakultetit të Arteve.

Gjatë takimit të TK-së të Fakultetit të Arteve, kryesues i kësaj trupe u zgjodh z. Kamuran Goranci, kryetar i i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës, dhe zëvendëskryesuese znj. Jeta Dida- Bujari, drejtoreshë e Sh.f.m Muzikës “Prenk Jakova”.