Shkolla verore e sivjetme DAAD "Go East" me temën "Kosova ka rëndësi: Kultura dhe shoqëria e vendit më të ri të Evropës" organizohet nga departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane i Universitetit të Prishtinës

11 Shtator 2023
SHARE

Shkolla Verore DAAD "Go East" ka filluar në departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane në Universitetin e Prishtinës. Ky program pasurues do të zgjasë deri më 24 shtator 2023.

Të pranishëm në hapjen e shkollës verore ishin rektori Qerim Qerimi, shefi i Kulturës në Ambasadën e Gjermanisë në Kosovë, prodekane Milote Hasimi në Fakultetin Filologjik, profesorë dhe studentë vendas dhe studentë gjermanë që po marrin pjesë në këtë shkollë verore.

Objektivi parësor i kësaj shkolle verore është të ofrojë një eksplorim gjithëpërfshirës të zhvillimeve kulturore dhe sociale të Kosovës, duke u thelluar në iniciativat e shoqërisë civile, ndërhyrjet artistike dhe kulturore dhe zhvillimet ekonomike dhe socio-kulturore që përcaktojnë këtë rajon. Nëpërmjet formave të ndryshme të dialogut bashkëpunues, si studentët gjermanë ashtu edhe studentët vendas do të përfshihen në një dialog të frytshëm të ndërsjellë.

Veçanërisht, ky shënon edicionin e tretë të shkollës verore DAAD "Go East" të organizuar nga departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane në Universitetin e Prishtinës, më shumë se tridhjetë vjet pas fillimit të saj.

Në fjalimin e tij, rektori Qerimi theksoi mundësinë e jashtëzakonshme që paraqet kjo ngjarje për të zgjeruar horizontet dhe për të fituar njohuri më të thella në shoqërinë e shumëanshme të Kosovës. Rektori Qerimi ka  reflektoi një arritje të kohëve të fundit që nxjerr në pah gjallërinë kulturore të Prishtinës: "Vitin e kaluar, kryeqyteti ynë, Prishtina, pati privilegjin të presë Manifestën, bienalen kryesore nomade në botë për artin bashkëkohor. Kjo ngjarje e paprecedentë jo vetëm që shfaqi qytetin tonë në një skenë globale, por edhe theksoi potencialin e pashfrytëzuar dhe karakterin unik të realitetit kompleks të Kosovës”, theksoi rektori Qerimi. Përmes një serie ligjëratash ndërdisiplinore, studentët do të eksplorojnë aspektet dhe perspektivat themelore të Kosovës, duke e zgjeruar mësimin e tyre brenda sallave të seminareve, vuri në pah rektori Qerimi.

Rektori Qerimi gjithashtu ndau përkushtimin e Universitetit të Prishtinës për bashkëpunimin ndërkombëtar përmes Universitetit Ndërkombëtar Veror të Prishtinës, një ngjarje që ka marrë pjesëmarrje nga mbi 300 studentë në mbarë botën çdo vit për dy dekadat e fundit.

Përveç rektorit Qerimi, studentëve vendas dhe gjermanë iu drejtuan edhe shefi i kulturës në Ambasadën e Gjermanisë në Kosovë dhe prodekanja Milote Hasimi në Fakultetin Filologjik, duke theksuar më tej rëndësinë e këtij programi.

Universiteti i Prishtinës vlerëson mundësinë që të mirëpres 17 studentë gjermanë dhe 10 studentë vendas nga departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane në UP në këtë shkollë verore. Pjesëmarrësit nga Gjermania do të marrin pikë ECTS dhe një certifikatë pjesëmarrjeje pas përfundimit të të gjithë programit, duke përfshirë bisedat dhe prezantimet. Ndërsa shumica e shkollës verore do të zhvillohet në gjermanisht, disa elementë të programit do të jenë gjithashtu të disponueshëm në anglisht.