Në departamentin e Matematikës së FSHMN-së mbahet Konferenca e Ballkanit Perëndimor për Matematikën dhe Aplikimet

11 Shtator 2023
SHARE

Konferenca e Ballkanit Perëndimor për Matematikën dhe Aplikimet, e organizuar në departamentin e Matematikës në FSHMN (Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore) të Universitetit të Prishtinës, u zhvillua nga 7 shtatori deri më 9 shtator 2023. Kjo ngjarje shërbeu si një platformë për matematikanët, shkencëtarët dhe inxhinierët për të ndarë gjetjet e tyre kërkimore më të fundit në një spektër të gjerë të Matematikës së Pastër dhe të Aplikuar dhe aplikimet e tyre të mundshme në jetën e përditshme.

Objektivi parësor i kësaj konference ishte të bashkojë studiues dhe profesionistë për të diskutuar përparimet e fundit në matematikën teorike dhe praktike dhe për të ofruar një forum profesional të shkëmbimit të njohurive midis matematikanëve.

Folësit në këtë konferencë erdhën nga universitete në vende të ndryshme, duke përfshirë Italinë, Maqedoninë e Veriut, Jordaninë, Turqinë, Brazilin, Pakistanin dhe Gjermaninë. Ata kontribuan në karakterin ndërkombëtar të konferencës dhe sollën një mori perspektivash në konferencë.

Konferenca e Ballkanit Perëndimor për Matematikën dhe Aplikimet 2023, e mbajtur në FSHMN në Prishtinë, ishte një sukses i jashtëzakonshëm për Universitetin e Prishtinës, duke kontribuar në fushën e matematikës.