Rektori Qerimi ka pritur në takim një delegacion nga Mali i Zi

12 Korrik 2023
SHARE

Rektori Qerimi priti z. Fatmir Gjeka, ministër i të drejtave të njeriut dhe pakicave, z. Faik Nika, këshilltarin e shqiptarëve në Mal të Zi dhe z. Bernard Çobaj, i ngarkuari me punën a.i. në Ambasadën e Malit të Zi në Republikën e Kosovës.

Konkursi i ri për studentët për vitin akademik 2023–2024 si dhe kuotat e njësive ishin tema të diskutimit gjatë takimit me delegacionin me Malin e Zi nga rektori Qerimi.

Nismat e universitetit që kanë në qendër studentin u theksuan nga rektori, duke përfshirë bursat e para të doktoraturës, rritjen e vlerës së kompensimit për studentët që kryejnë punën praktike në universitet dhe mbështetjen financiare për studentët me aftësi të kufizuara. Rektori theksoi gjithashtu përpjekjet për zgjerimin e numrit të programeve, veçanërisht ato që janë pjesë e projektit Erasmus + dhe rimodelimin e formateve praktike të leksioneve që do ta bënin më të thjeshtë për studentët punën krahas studimeve.

Rektori Qerimi përshëndeti planifikimin e vizitave në insitucione të ndryshme dhe sesionet informative që do t'i mundësonin studentët të mësojnë më shumë rreth mundësive të arsimit të lartë që ofron Universiteti i Prishtinës.

Ndërsa z.Fatmir Gjeka theksoi se vizita në Universitetin e Prishtinës është pjesë e një turi në universitete të tjera, përfshirë Tiranën, lidhur me disponueshmërinë e programeve të studimit. Gjithashtu, z. Gjeka bëri një shpjegim të shkurtër të rregullave për specializimin me Kosovën, duke u fokusuar më së shumti në specializimin mjekësor.

Z. Faik Nika, këshilltari i shqiptarëve në Mal të Zi, vuri në dukje procedurat që duhet të ndjekin maturantët për t'u regjistruar në universitete, duke vënë theksin në provimin e shtetit dhe notimin e maturantëve për t'u regjistruar në arsimin e lartë.

Në margjinat e këtij takimi, rektori Qerimi e njoftoi delegacionin nga Mali i Zi për Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, i cili këtë vit mban edicionin e 22-të.

Në përfundim të takimit, rektori Qerimi theksoi se Universiteti i Prishtinës është në dispozicion të të gjithë maturantëve që dëshirojnë të regjistrohen dhe të vazhdojnë shkollimin në këtë universitet.