Në kuadër të UVP-së, fakultetet e inxhinierisë mekanike dhe inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike shfaqin punën e tyre përkatëse

07 Korrik 2023
SHARE

Një sërë pajisjesh, zbulimesh dhe aktivitetesh kreative janë prezantuar sot nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në kuadër të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.

Stafi menaxhues, rektori, prorektorët, dekanë, prodekanë, stafi administrativ nga Universiteti i Prishtinës, profesorë, studentë vendas dhe ndërkombëtarë, ishin aty për një pamje nga afër.

Narda, një furnizues kryesor i pajisjeve matëse në sektorët e Sigurisë EMF/ EME, Testit dhe Matjes RF dhe EMC, ishte një nga pajisjet e shumta të ekspozuara nga profesorët dhe studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe atij të Inxhinierisë Elektrike. Për më tepër, nga informacionet e ofruara nga studentët, Narda ofron instrumente për përcaktimin e përputhshmërisë elektromagnetike  të pajisjeve.

Ata gjithashtu prezantuan projektin diMTV, i cili u bashkëfinancua nga programi Erasmus Plus i Bashkimit Evropian dhe fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e kurseve multimediale dhe dixhitale televizive. Qëllimi i projektit është të inovojë dhe zbatojë studime multimediale dhe televizionin digjital në Kosovë dhe Shqipëri, duke mundësuar trajnimin e profesionistëve në fushat e transmetimit dixhital, teknologjive me brez të gjerë dhe multimedias.

Gjithashtu, u shfaqën robotë të zhvilluar nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës. 

Kërkimet më të fundit të këtyre fakulteteve, aplikimet praktike dhe përsosmëria akademike u theksua në përgjithësi në prezantimet e fakulteteve.