Erasmus + Mobility në Universitetin e Gracit, Austri

Universiteti i Prishtinës hap thirrje për shkëmbim të stafi akademik në Programin Erasmus+ në Universitetin e Gracit.

Lloji  i mobilitetit: Shkëmbimi i stafit akademik.

 Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

  1. Dëshmi që jeni staf i Universitetit të Prishtinës,
  2. CV  ( në gjuhën angleze),
  3. Një kopje të pasaportës,
  4. Njohja e gjuhës angleze ose gjuhës gjermane,
  5. Planin për mobilitet Shkarkoni dokumentin këtu
  6. Ftesë/konfirmim nga një profesorë të njesisë Akademike përkatëse!

Dokumentet e kërkuara ju lutëm bashkëlidhni në një dokument të vetëm në PDF dhe dërgoni në adresën: [email protected]

Data e fundit për aplikim: 17 dhjetor 2019.