Erasmus+ në " Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

Rihapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+  në " Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

 

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hapë thirrjen për aplikim për bursa për student në "Eberswalde University for Sustainable Development , Gjermani në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.


Klikoni këtu për më shumë informata:

SMS Call Kosovo_SoSe

Afati për aplikim për semestrin dimeror është deri më28 nëntor 2019

Dokumentet me titull "Eberswalde University for Sustainable Development  duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected][email protected]  

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë. 

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dosje në formatin PDF. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Rr. Eqrem Çabej 111, Prishtinë.