Erasmus+ në "Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+  në " Eberswalde University for Sustainable Development”, Gjermani

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hapë thirrjen për aplikim për bursa për student në "Eberswalde University for Sustainable Development , Gjermani në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Europian.

Klikoni këtu për më shumë informata.

Registration Form 2019

Afati për aplikim për semestrin dimeror është deri më: 12 qershor 2019

Dokumentet me titull "Eberswalde University for Sustainable Development duhet të dërgohen të skanuara tek: [email protected], [email protected]  

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dosje në formatin PDF. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.